خدمات عمومیشركت مهندسي و مشاوره فرازگسترهشتاد
مدير عامل: غلامرضا مهدي زاده مدير اجرايي: فريبا امين بناني
شركت مهندسي و مشاوره ؛فرازگسترهشتاد؛
ارائه دهنده خدمات مشاوره معماري- مسكوني - اداري - فرهنگي و ......
خدمات نامشخص

تلفن: ۴۴۵۰۲۶۰۸-۰۲۱ فاکس: ۴۴۵۰۲۶۰۸-۰۲۱ موبايل: ۰۹۱۲۲۳۳۰۲۶۷
کدپستي: 1387975555 صندوق پستي: -----
ايميل: r_1343_m@yahoo.com وب سايت: ----
آدرس: تهران- بزرگراه رسالت - شانزده متري دوم شمالي-ك ش مظفري- پ ۸۰ - واحد۱
آدرس: ---------یکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت