خدمات عمومینمایندگی بوتان
مدير عامل: مهدی گلرومفرد                   
فروش انواع محصولات بوتان(کالا/قطعات)
کارشناسى براى خريد محصولات(پکيج/کولر کازى/ابگرمکن)
تعمير محصولات بوتان و غيره
خدمات نامشخص

تلفن: ۶۶۵۶۷۵۲۴ فاکس: ۶۶۹۴۶۲۶۷ موبايل: ۰۹۱۲۱۰۴۴۹۲۶
کدپستي:                   
آدرس: ستارخان خيابان پاتريس لومامبا کوچه کريمى پلاک۶۳سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت