خدمات عمومیشرکت آوند سبز طبيعت
مدير عامل: مهندس صمد مرادى مدير اجرايي: مهندس فردين اجلالى
احداث و نگهدارى وخدمات فضاى سبز
خدمات نامشخص

تلفن: ۴۴۱۶۳۳۷۷ فاکس: ۴۴۱۷۰۷۳۰ موبايل: ۰۹۱۲۳۵۷۶۹۸۷
کدپستي: 1483676911                   
ايميل: avandesabz@gmail.com وب سايت:
آدرس: صادقيه-بلوار فردوس خيابان ورزى جنوبى کوچه ۱۹ غربى پلاک۱۶سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت