خدمات عمومیشرکت مهندسی سپهرسازه توس
مدير عامل: داود براتی                   

شرکت پیمانکار و طراح مهندسی
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۱۷۷۹۰۷۱۶۵ فاکس: ۰۲۱۸۸۳۶۷۵۹۸ موبايل: ۰۹۱۲۳۰۶۹۴۵۴
کدپستي: 1647693963                   
ايميل: d.barati@gmail.com وب سايت:
آدرس: تهران - نارمک - خیابان شهید جلال حاجی صادقی - بین مدائن و مرجان - شماره ۱۷۸
آدرس: شهرک غرب - فاز هفت - خیابان توحید یکم - شماره ۹۵چهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت