خدمات عمومیاجرای تاسیسات ساختمانی
مدير عامل: مدير اجرايي: مهدی صفری
طراحى واجراى تابلو هاى صنعتى
اجراى برق کار ساختمان
لوله کش سرد وگرم گرمايش از کف (۵لايه- فلزى-لوله سبز(پلاستىک))

خدمات نامشخص

تلفن: ۰۹۱۹۲۳۲۱۶۳۵ فاکس: موبايل: ۰۹۱۲۷۰۱۵۵۳۱
کدپستي:                   
ايميل: mahdi_s61@yahoo.com وب سايت:
آدرس: بلوار ابوذر خيابان مسلم کوجه ۱۶ پلاک۲سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت