خدمات عمومیپارس ايده
مدير عامل: عصرانيان                   
توليد كننده سيستم ساخت سريع ساندويچ پانل
خدمات نامشخص

تلفن: 0311-6283152 فاکس: 0311-6283152 موبايل: 09131115654
کدپستي:                   
آدرس: اصفهان- خيابان نظر غربي- كوي نصيري- پلاك 22چهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت