خدمات عمومیپولاد مكانيك
مدير عامل: آقاي مهندس جهان آرا                   
صنعت آب و فاضلاب
خدمات نامشخص

تلفن: 021-88744744 فاکس: 021-88753150-1 موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: تهران- خيابان سهروردي شمالي- چهارراه كيهان- خيابان شهيد ميرزايي زينالي غربي- پلاك 148- طبقه دومسه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت