خدمات عمومیشرکت مهندسى گسترش خط و شبکه
مدير عامل: شهرام احمدى مدير اجرايي: رحمت احمدى
پيمانکار تاسيسات مکانيکى و الکتريکي؛شبکه و خطوط انتقال نفت و گاز
خدمات نامشخص

تلفن: ۶۶۹۵۶۸۴۳-۶۶۴۹۶۲۸۱ فاکس: ۶۶۴۱۸۷۵۹ موبايل: ۰۹۱۲۳۲۰۶۷۰۴
کدپستي: 1416934853                   
ايميل: info@gks.ir وب سايت: www.gks.ir
آدرس: تهران خيابان فلسطين نبش بزرگمهر ساختمان ۱۴۱ طبقه ۵ شماره ۳۲سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت