خدمات عمومیشرکت راه و ساختمانی سپید سنگ مهاباد
مدير عامل: سعدون کیانی مدير اجرايي: سعدون کیانی
شرکت سژيد سنگ مهاباد با سابقه بيش از ۱۷ سال تلاش براى آبادانى حدود ۳۰ پروژه بزرگ و کوچک را به پاىان رسانده است
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۴۴۲۲۲۳۹۰۸۵ فاکس: ۰۴۴۲۲۳۳۸۴۰۹ موبايل: ۰۹۱۴۴۴۲۲۲۴۹
کدپستي:                   
ايميل: kian9136@yahoo.com وب سايت: www.ssmco.blogfa.com
آدرس: مهاباد-خيابان طالقانى-ساختمان سردار-طبقه۳-واحد۴سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت