خدمات عمومیشرکت سيرمان مهدى شهر
مدير عامل: حسين حيدرپور مدير اجرايي: عباس بى باکيان
اجرای پروژه های برق صنعتی و نصب و تعمیر نگهداری انواع ماشین آلات صنعتی و اجرای اتوماسیون صنعتی
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۳۲۳۶۲۱۶۶۹ فاکس: موبايل: ۰۹۱۲۷۳۱۹۴۰۸
کدپستي:                   
ايميل: hh_110@yahoo.com وب سايت: http://sirman.blogfa.com
آدرس: استان سمنان شهرستان مهدی شهرمیدان نماز بلوار نماز خیابان دردشت خیابان گل رازقی ساختمان شایان طبقه دوم شرقی
آدرس: استان سمنان شهرستان مهدی شهرمیدان نماز بلوار نماز خیابان دردشت خیابان گل رازقی ساختمان شایان طبقه دوم شرقیسه شنبه 3 بهمن 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت