خدمات عمومیشرکت سيرمان مهدى شهر
مدير عامل: حسين حيدرپور مدير اجرايي: عباس بى باکيان
اجرای پروژه های برق صنعتی و نصب و تعمیر نگهداری انواع ماشین آلات صنعتی و اجرای اتوماسیون صنعتی
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۳۲۳۶۲۱۶۶۹ فاکس: موبايل: ۰۹۱۲۷۳۱۹۴۰۸
کدپستي:                   
ايميل: hh_110@yahoo.com وب سايت: http://sirman.blogfa.com
آدرس: استان سمنان شهرستان مهدی شهرمیدان نماز بلوار نماز خیابان دردشت خیابان گل رازقی ساختمان شایان طبقه دوم شرقی
آدرس: استان سمنان شهرستان مهدی شهرمیدان نماز بلوار نماز خیابان دردشت خیابان گل رازقی ساختمان شایان طبقه دوم شرقییکشنبه 28 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت