خدمات عمومیباختر پديد فولاد
مدير عامل: آقاى پرويز محمدى مدير اجرايي: ليلا محمدى
وارد کننده و فروشنده انواع سيم بکسل - سيم مغزى ۸/۴ - سيم بکسل دو سر پرس و قله کشى و ...
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۱۵۵۴۲۱۰۸۲ فاکس: ۰۲۱۵۵۴۱۵۳۶۵ موبايل: ۰۹۱۲۵۲۶۷۵۳۰
کدپستي: 1337898161                   
ايميل: Mohammady@bpfco.com وب سايت: www.bpfco.com
آدرس: تهران- ميدان قزوين خيابان قزوين روبروى خيابان مخصوص پلاک ۳۶۶
آدرس: تهران ميدان قزوين خيابان قزوين روبروى خيابان مخصوص پلاک ۳۷۸پنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت