خدمات عمومیسحاب جاوید صنعت
مدير عامل: احسان طباطبایی                   
زهکشی - آبیاری قطره ای - فضای سبز - عملیات ساختمانی - تحکیم بستر - نقشه برداری
خدمات نامشخص

تلفن: 0652-2378259 فاکس: 0652-2378259 موبايل: 09161513098
کدپستي:                   
ايميل: info@sahabjavid.com وب سايت: sahabjavid.com
آدرس: ماهشهر - خ طالقانی - جنب اداره پست
آدرس: اهواز - خ طالقانیسه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت