خدمات عمومیتجهيزات آشژزخانه صنعتى
مدير عامل: امين باقريه                   
ارائه مشاوره فنی ومهندسی در خصوص طراحی ،ساخت و اجرای کلیه تجهیزات آشپزخانه صنعتی با هر تکنولوژی وفتاوری جدید در ایران.
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۲۸۴۰۲۳ فاکس: موبايل: ۰۹۱۲۲۰۲۲۴۲۷
کدپستي: 1447753195                   
ايميل: bagherieh_agr@yahoo.com وب سايت: www.agreenco.ir
آدرس: کوى نصر خ۲۰ پ۱۰۰یکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت