خدمات عمومیمهر آريا
مدير عامل: مدير اجرايي: محمد - رضا
نمايندگي انحصاري اسپري هاي تست جوش پىتى و ام تى ساخت کره لطفا به سايت مرجعه فرمائيد
خدمات نامشخص

تلفن: ۳۳۷۳۷۱۷۴ - ۰۲۱ فاکس: ۳۳۷۳۷۱۹۵ - ۰۲۱ موبايل: ۰۹۱۲۱۱۲۸۳۷۲
کدپستي: صندوق پستي: 14155-1456
ايميل: info@maj-coltd.com وب سايت: WWW.MAJ-COLTD.COM
آدرس: تهران
آدرس: نهرانپنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت