خدمات عمومیامین
مدير عامل: باقریه                   
تجهيزات آشپزخانه آگرين ارائه مشاوره فنی ومهندسی در خصوص طراحی ،ساخت و اجرای کلیه تجهیزات آشپزخانه صنعتی با هر تکنولوژی وفتاوری جدید در ایران.
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۲۸۴۰۲۳ فاکس: ۸۸۲۸۴۰۲۳ موبايل: ۰۹۱۲۲۰۲۲۴۲۷
کدپستي:                   
ايميل: bagherieh_agr@yahoo.com وب سايت: www.agreenco.ir
آدرس: تهران کوينصر خ۲۰ پ۱۰۰دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت