خدمات عمومیفروش آهک
مدير عامل: مصطفی شعبان پور                   
فروش آهک پخته صنعتی با خلوص 95%
مناسب و مقرون به صرفه جهت مصارف ساختمانی
ارسال برگ آنالیز محصول از طریق فکس و ایمیل
ارسال به کلیه استانها
آماده همکاری با انبوه سازان محترم در تأمین آهک مورد نیاز پروژه ها.
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۹۱۳۶۳۴۰۴۷۲ فاکس: موبايل: ۰۹۱۳۶۳۴۰۴۷۲
کدپستي:                   
ايميل: Ahaksanati@gmail.com وب سايت:
آدرس: رفسنجانشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت