خدمات عمومیچيلرهاى مرحله اى ويندر
مدير عامل: مهندس يوسفى                   
گروه مهندسی و صنعتی پارس تکنیک
معجزه در تهويه مطبوع !

استفاده از چيلر با هزينه کولر ابي

چيلرهاي مرحله اي ويندر
ده ها ميليون تومان صرفه اقتصادي
طراح و تنها عرضه کننده پارس تکنيک

www.winder-set.com
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۶۸۰۵۲۲ فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: ayoubzadeshahin2@live.com وب سايت: www.winder-set.com
آدرس: سعادت آبادشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت