خدمات عمومیشرکت سنگاپچین سازه گیلان
مدير عامل: مهندس داودپور مدير اجرايي: مهندس داودپور
خدمات مهندسى عمران
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۹۱۱۳۳۱۲۳۷۰ فاکس: موبايل: ۰۹۱۱۳۳۱۲۳۷۰
کدپستي:                   
ايميل: davoud.eng@gmail.com وب سايت:
آدرس: رشت-گلسارچهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت