خدمات عمومیشرکت ايزوپکس
مدير عامل: ائينه وند مدير اجرايي: رضايى
تهبه و توزيع لوله و اتصالات ۵لايه
خدمات نامشخص

تلفن: ۴۴۰۳۱۸۵۷-۸ فاکس: ۴۴۰۵۰۹۶۸ موبايل: ۰۹۱۲۵۲۲۷۳۳۴
کدپستي:                   
ايميل: isipexpipe@yahoo.com وب سايت: www.isopex.com
آدرس: بازاراهن بلوک۳۴ پ۴۳پنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت