خدمات عمومیتهران قير
مدير عامل: مهدى حيدرى                   
پخش انواع قيرهاى ساختمانى و گونى چتايى و ايزوگام
خدمات نامشخص

تلفن: ۶۶۱۲۵۲۳۷-۰۲۶۱ فاکس: ۶۶۳۹۳۹۱-۰۲۶۱ موبايل: ۰۹۱۹۵۷۸۶۵۵۹
کدپستي:                   
آدرس: کرج-جاده شهريار جنب تالار کوثرپنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت