خدمات عمومیشركت مهندسي آدورا فرازآريا
مدير عامل: مهندس مهريار جناني                   
شركت مهندسي آدورا نمايندگي انحصاري درب هاي اتوماتيك تورمكس سوئيس مي باشد .
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۱۲۲۸۹۸۹۷۱-۳ فاکس: ۲۲۸۹۹۶۱۹ موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: info@adoora-eng.com وب سايت: www.adoora-eng.com
آدرس: تهران -سيد خندان-خيابان ارسبارانشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت