خدمات عمومیشركت آريان طبرستان ( سهامي خاص )
مدير عامل: علي مشعوف مدير اجرايي: فرهاد مشعوف
با در اختيار داشتن و همكاري مجرب ترين نيروي اجرايي و مهندسين وكارشناسان ارشد معمار و عمران و با سابقه اجرا و ساخت مجتمع مسكوني و ويلايي و خدمات ساختماني
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۱۲۳۲۲۲۸۱۱۰ فاکس: ۰۱۲۳۲۲۳۵۷۲۲ موبايل: ۰۹۱۱۹۲۳۶۳۱۳
کدپستي: 4763618553                   
آدرس: قائمشهر خيابان ساري مجتمع تجاري هادي واحد۶۹چهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت