خدمات عمومیسرام پخش
مدير عامل: مسعود رستگارى                   
سرام پخش بزرگترين شبکه توليد و توزيع کاشى سراميک با پوشش ۲۰۰۰ فروشگاه در ايران مى باشد . در سال ۱۳۸۹ بيشترين فروش به مشتريان مسکن مهر از اين بازرگانى انجام شد .اين بازرگانى مالک ۳ کارخانه مدرن توليد کاشى و سراميک مى باشد .
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۱۴۴۹۵۰۸۵۰ فاکس: ۰۲۱۴۴۹۵۰۸۵۴ موبايل: ۰۹۱۳۳۵۲۹۵۶۵
کدپستي:                   
ايميل: rastegarimasoud@gmail.com وب سايت: www.cerampakhsh.com
آدرس: صادقيه - بزرگراه ا... کاشانى - پلاک ۱۹یکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت