خدمات عمومیگرماساز صفاهان
مدير عامل: سیروس رئیسی مدير اجرايي: امیرحسین رئیسی
با سلام
اينجانب سيروس رئيسى مدير عامل شرکت تعاونى مسکن مهر ۵۷ اصفهان و مدير دفتر فنى مهندسى تاسيسات گرماساز صفاهان هستم
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۳۱۱۲۶۵۲۰۱۸ فاکس: ۰۳۱۱۲۶۵۲۰۱۷ موبايل: ۰۹۱۳۳۰۳۲۴۷۹
کدپستي:                   
ايميل: g.s_safahan@yahoo.com وب سايت:
آدرس: اصفهان کنارگذر بلوارخيام قبل از خيابان مقداد جنب تنظيم فرمان خيام
آدرس: خيابان هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه سعدى و بانک سژه روبروى رستوران نايدا شرکت تعاونى مسکن مهر ۵۷ اصفهانسه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت