خدمات عمومیتهويه و تبريد سارآفرين
مدير عامل: قاسم خلجى مدير اجرايي: قاسم خلجى
سارآفرين توليدکننده تجهيزات گرمايشى و سرمايشي و خدمات نصب و نگهدارى و تعميرات
خدمات نامشخص

تلفن: ۶۶۳۷۱۸۷۲ فاکس: ۶۶۳۷۱۸۷۱ موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: info@sarafarin.com وب سايت: www.sarafarin.com
آدرس: تهران-بزرگراه نواب صفوى-تقاطع امام خمينى-کوچه يوسف زاده-پلاک ۱-واحد۱سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت