خدمات عمومینانو سرام/ عرضه کننده کاشی و سرامیک و لوازم بهداشتی
مدير عامل: محمد جواد نيک بخت                   

شرکت نانو سرامι عرضه کننده کاشیιسرامیک و لوازم بهداشتی دارای طرح های زیباιمتنوعιدرجه 1 و با کیفیت می باشد.
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۱۲۲۰۸۰۵۱۰ فاکس: ۰۲۱۲۲۳۷۶۲۹۹ موبايل: ۰۹۱۲۱۱۷۳۹۰۴
کدپستي:                   
ايميل: parsnanoceram@gmail.com وب سايت: www.nanoceram.ir
آدرس: تهران-سعادت آبادیکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت