خدمات عمومیشرکت سایان الکتریک طرح
مدير عامل: مهدی امجدی مدير اجرايي: میثم جوی
طراحی، تأمین و اجرای تاسیسات الکتریکی
نورپردازی
سیستمهای هوشمند
خدمات نامشخص

تلفن: 0441-3468806 فاکس: 0441-3455648 موبايل: 09143484846
کدپستي: 5715856785                   
ايميل: m.amjadi@sayanelectric.com وب سايت: www.sayanelectric.com
آدرس: ارومیه، خیابان استادان، نبش 14 متری اول، پلاک 2، واحد4سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت