خدمات عمومیشیر آلات بهداشتی تندیس
مدير عامل: شهرام نادری مقدم                   
توليد انواع شير آلات اهرمى وکلاسيک
باقيمت مناسب وکيفيت استاندارد
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۳۳۷۹۰۶ فاکس: ۳۳۶۹۵۳۱۵ موبايل: ۰۹۱۲۳۱۹۹۶۳۹
کدپستي: 1711933398                   
ايميل: naderi.shahram@gmail.com وب سايت:
آدرس: تهراندوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت