خدمات عمومیفرا دماى البرز
مدير عامل: ابرهيم بامداديان مدير اجرايي: ابراهيم بامداديان
- طراحى.نظارت.اجرا.نگهدارى تاسيسات مکانيکى و الکتريکى
- طرح هاى اجرايى در زمينه بهينه سازى مصرف انرژى
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۱-۲۲۷۶۷۷۰۷ فاکس: ۰۲۱-۲۲۵۵۵۲۵۰ موبايل: ۰۹۱۲۳۱۵۵۴۸۰
کدپستي:                   
ايميل: bamdadian_ebrahim@yahoo.com وب سايت: www.faradama.com
آدرس: خيابان شريعتى- خ شهيد کلاهدوز- سه راه نشاط- پلاک ۳۲۵- ط دوم شرقىچهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت