خدمات عمومیثمين فولاد(فولاد ثامن)
مدير عامل: سيد محسن صامدي مدير اجرايي: هدايي
تهيه و توزيع انواع فولاد و استنلس استيلها - فلزات رنگين و آهن آلات صنعتي
پيمانكار صنايع دفاع - نيروگاه توس - توس دريا - جواد الائمه
امام رضا و ...
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۴۶۶۷۰۵ - ۰۵۱۱ فاکس: ۸۴۶۶۷۰۶ - ۰۵۱۱ موبايل: ۳۱۵۰۰۰۲ - ۰۹۱۵
کدپستي:                   
ايميل: FOOLADSAMEN@YAHOO.COM وب سايت:
آدرس: مشهد - خيابان كوهسنگي - انتهاي بهشتي ۳۸ - مقابل بانك صادرات - شماره ۷۶ - واحد ۱
آدرس: انبار : مشهد - جاده آسيايي - منطقه صنعتي چاهشك - مقابل پارت لاستيكپنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت