خدمات عمومیکاشی و سرامیک
مدير عامل: صفوی شاملو مدير اجرايي: ارجمند
توزیع کاشی و سرامیک در غرب کشور به قیمت درب کارخانه
تحویل در اسرع وقت
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۴۱۸۲۸۵-۰۵۱۱ فاکس: ۶۰۹۰۴۷۶-۰۵۱۱ موبايل: ۰۹۱۵۳۰۸۴۴۸۰
کدپستي:                   
ايميل: aranic1983@yahoo.com وب سايت: safavi-trading-co.vcp.ir
آدرس: کوهسنگى ۳۰ پلاک ۲۸ واحد ۱یکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت