خدمات عمومیشرکت توسعه تجارت اعتماد (تتا)
مدير عامل: عباس سعادتمند مدير اجرايي: عباس سعادتمند
کلينيک مصالح ساختمانى
تامين انواع مصالح و تجهيزات ساختمانى در سطح کشور
تامين انواع اکيبهاى مجرى خدمات فنى و تخصصى ساختمان
داراى رزومه در بروژه هاى عمرانى و انبوه سازى دولتى و شخصى در سطح کشور
نماينده يا عامل فروش بيش از ۴۰ نوع کالاى ساختمانى توليد داخل يا خارج از کشور و امکان فروش در سطح کشور
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۳۵۱۶۲۸۴۰۳۴ فاکس: ۰۳۵۱۶۲۸۴۰۶۴ موبايل: ۰۹۱۳۳۵۷۱۲۹۶-۰۹۱
کدپستي:                   
ايميل: etecompany@yahoo.com وب سايت: www.tetacom.com
آدرس: يزد خيابان کاشانى روبروى سازمان آب کوچه ۲۹ طبقه فوقانى رادپنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت