خدمات عمومیشرکت جهان نیروی خاوران
مدير عامل: محسن صدیق                   
انجام کلیه امور تاسیسات و ساختمان
خدمات نامشخص

تلفن: 7631404 فاکس: 0511-7251250 موبايل: 09156574536
کدپستي: 9196886139                   
ايميل: worldforcekhavaran@yahoo.com وب سايت: www.wfk-co.blogfa.com
آدرس: مشهد بلوار قرنی بین 29و31 ساختمان بهار طبقه اولچهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت