خدمات عمومینیك احداثان كهن
مدير عامل: علی محمد احمدوند مدير اجرايي: محمد احمدوند
یستگاههای حفاظت کاتدیک و تقلیل فشار، تست پوشش شبکه، انجام گازرسانی به صنایع.آزمایش تعیین کیفیت پوشش لوله هایی که به روش حفاظت کاتدیک از آن ها مراقبت می شود و ارزیابی کیفیت پوشش خطوط لوله - طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های حفاظت از زنگ (حفاظت کاتدیک؛CGS ,TBS, CPS) - اجرای ابنیه، تهیه و اجرای سیستم مورد نیاز ایستگاه های تقلیل فشار گاز، اجرای ایستگاه های شیر، طراحی و اجرای شبکه های گاز، آب و فاضلاب.
خدمات نامشخص

تلفن: 09121710394 فاکس: 08613131772 موبايل: 09121710394
کدپستي: 3819718399                   
ايميل: Nik.Ehdasan@Gmail.com وب سايت: www.nek.blogfa.com
آدرس: اراك - خيابان شهيد شيرودي - كوچه مبارزان - پلاك 8399دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت