خدمات عمومیطرح ، اجرا ، نصب ، و نگهداري کليه سيستم هاي برودتي ، حرارتي ، سردخانه و تونل انجماد
مدير عامل: حسن ناتانی                   
شرکت فني و مهندسي
نگين برودت زاگرس

با برخورداري از مديران و مهندسان مجرب آماده
انجام هرگونه خدمات سرمايشي و گرمايشي از قبيل :
طرح ، اجرا ، نصب و نگهداري کليه سيستم هاي برودتي ، حرارتي ، سردخانه ها و تونل انجماد مي باشد .
خدمات نامشخص

تلفن: 66050602 فاکس: 66025688 موبايل: 09121164535
کدپستي:                   
ايميل: nbz_industrial@yahoo.com وب سايت:
آدرس: خیابان آزادی ، خیابان بهبودی ، نرسیده به نصرتسه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت