خدمات عمومیخدمات فنئ تهران نيرو
مدير عامل: محمد خانمحمدى                   
تعمیر وبازسازی کلیه دسگاههای راهسازی ولو.کوماتسو
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۶۱۶۱۰۱۷۱۵ فاکس: ۰۲۶۱۶۱۰۰۷۳۹ موبايل: ۰۹۱۲۱۴۶۴۵۵۹
کدپستي:                   
ايميل: tehranniro@yahoo.com وب سايت:
آدرس: ک.۲۷جاده مخصوص.پلاک ۳۰شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت