خدمات عمومیشرکت سنگبران سازه
مدير عامل: علی مولایی مدير اجرايي: روح اله توکلی
مجری پروژه های راهسازی و سازه های آبی
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۶۶۱۳۲۲۳۵۵۱ فاکس: ۰۶۶۱۳۲۴۱۵۱۱ موبايل: ۰۹۱۶۱۶۱۳۵۴۴
کدپستي:                   
ايميل: sangboran_co@ وب سايت:
آدرس: خ ستارخان پ ۹۲دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت