خدمات عمومیسيستم آوران آسايش
مدير عامل: علي اسكندر                   
شركت سيستم آوران آسايش شعبه شركت سيستما ايتاليا در ايران
ارائه خدمات نصب، راه اندازي و تامين قطعات سيستمهاي گرمايش تابشي در دو مدل مركزي و موضعي.
سيستم هاي گرمايش تابشي(Radiant Heating) كه تحت عنوان گرماتاب در ايران شناخته شده اندمناسب ترين سيستم گرمايش جهت سالنهاي بزرگ صنعتي، ورزشي، گلخانه ها و مرغداري ها مي باشد.
مهمترين مزيت ايت سيستم ها ، كاهش چشمگير مصرف سوخت و بازكشت سرمايه اوليه مي باشد.
از ديگر مزيتهاي اين سيستمها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- عدم گردش هوا در محيط و عاري از گرد و غبار
- نگهداري و تعميرات آسان
- امكان گرمايش در سطوح مورد نياز به صورت منطقه اي
- عدم اشغال فضاي مفيد كاري
- بدون نياز به تاسيسات موتورخانه و انتقال سيال
- كاهش عمده هزينه هاي مصرف سوخت و برق
- امكان نصب و راه اندازي دركوتاهترين زمان
- ايجاد و تمركز گرماي مطلوب برروي سطوح پايين
خدمات نامشخص

تلفن: 44051106 فاکس: 44051056 موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: info@systemairan.com وب سايت: www.systemairan.com
آدرس: اتوبان ستاري- نبش بلوار فردوس شرقي- پلاك 438- واحد 1سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت