خدمات عمومیتاسيسات پارس نسيم آويسا
مدير عامل: هادى چراغلو                   
اجراء - نگهدارى - تامين تجهيزات

۱- اجراء ونصب سىستم هاى حرارت مرکزى
۲ - اجراء لوله کشى
۳ - تامين تجهيزات تاسيساتى
۴- اجراء ونصب سيستم هاى برودتى
خدمات نامشخص

تلفن: ۶۶۹۴۱۶۹۳ فاکس: ۶۶۹۰۷۱۱۱ موبايل: ۰۹۱۲۴۰۴۹۷۳۲
کدپستي:                   
ايميل: behbod_sanat@yahoo.com وب سايت:
آدرس: خ جمهورى بين جمالزاده و کارگر پلاک۱۳۲۴ واحد۱۱سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت