خدمات عمومیپشم سنگ و سرباره آریا
مدير عامل: ابراهیم صالحی مدير اجرايي: ابراهیم صالحی
توليد کننده انواع عايق هاى صوتى حرارتى از جنس پشم سنگ و سرباره
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۳۱۱۶۲۹۰۴۷۷-۰۳۳۲۴۲۴۴۷۶۰ فاکس: ۰۳۳۱۶۲۸۹۱۹۲-۰۳۳۲۴۲۴۴۷۵۹ موبايل: ۰۹۱۲۱۱۲۱۷۰۲
کدپستي:                   
ايميل: info@ariaps.ir وب سايت: www.ariaps.com
آدرس: دفتر مرکزى: اصفهان خ وحيد نبش خ خاقانى مجتمع نيايش طبقه اول واحد ۱
آدرس: علويجه منطقه صنعتى علويجهپنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت