خدمات عمومیnovawood
مدير عامل: نوا وود                   
چوب ۱۰۰ درصد طبيعى براى داخل و خارج ساختمان
نماى خارجى و ديوار داخلى
انواع کف پوش کنار استخر حياط بام تراس و راه گذر باغ
پارکت
کف پوش معابر عمومى
الوار چوب
پروفيل درب و پنجره
خانه هاى پيش ساخته چوبى
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۸۵۴۸۵ فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: info@novawood.ir وب سايت: www.novawood.ir
آدرس: تهران - الهيهیکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت