خدمات عمومیشرکت آبادراهان یکتا
مدير عامل: افشین کیانی                   
انجام پروژه های آبیاری تحت فشار
خدمات نامشخص

تلفن: 0611-3913010 فاکس: 0611-3382581 موبايل: 09163160592
کدپستي:                   
ايميل: tn.oxin@gmail.com وب سايت:
آدرس: اهواز-کیانپارس 18 غربی پ 43سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت