خدمات عمومیکالای صنعتی اسکندری
مدير عامل: حامد اسکندریان                   
تامين کننده تمامى تجهيزات ايمنى صنعتى جوش وبرش
عمومى ابزارالات ساختماني و...
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۰۱۰۰۷ فاکس: ۰۲۱۶۶۷۴۷۹۸۸ موبايل: ۰۹۱۲۲۲۵۲۲۷۰
کدپستي:                   
ايميل: info@eskandaritools.com وب سايت: www.eskandaritools.com
آدرس: خيابان امام خمينى روبروى اداره پست پاساژخيبر پلاک۵
آدرس: خيلبان امام خمينى روبروى وزارت امور خارجه پاساژ تيموريان واحد ۲۱۳شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت