خدمات عمومیفروشگاه آهن آلات شيرازي
مدير عامل: حميد شيرازي                   
واردات و پخش انواع ميلگرد ،تيرآهن،هاش،ورق،نبشي،ناوداني،لوله،قوطي و پروفيل
خدمات نامشخص

تلفن: ۵۵۵۳۳۱۶۴-۵۵۵۳۴۲۳۴ فاکس: ۵۵۵۳۳۱۶۳ موبايل: ۰۹۱۲۳۴۷۸۳۸۶
کدپستي:                   
ايميل: info@ironshirazi.com وب سايت: www.ironshirazi.com
آدرس: اتوبان آزادگان جنب پل صنيع خاني بازار بزرگ آهن مكان خ۵غربي ش۱۰۶۴پنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت