خدمات عمومیفروش میلگرد-مفتول
مدير عامل: رحمان آراسته                   
فروش انواع میلگرد - مفتول با هر سایز موجود

و خدماتی همچون آهن آلات صنعتی و ساختمانی

با قیمت مناسب

آماده همکاری با شرکتهای ساختمانی می باشیم.
خدمات نامشخص

تلفن: ۴۳۹۱۳۴۴-۰۲۲۹ فاکس: ۴۳۹۱۳۰۰-۰۲۲۹ موبايل: ۰۹۱۲۶۹۸۰۵۳۹
کدپستي:                   
ايميل: rahman.arasteh@gmail.com وب سايت:
آدرس: تهرانشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت