خدمات عمومیشرکت ارتباطات صحنه شانو
مدير عامل: مدير اجرايي: شباب کمانگر
تجهيز تخصصى نورُ صدا و تصوير اماکن اجتماعات و طراحى داخلى - طراحى و ساخت استديوهاى موسيقى و تلويزيونى - اجراى سقف هاى پلى کربنات کاذب در محيط داخلى استخر
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۸۷۱-۶۶۲۵۴۴۲-۴ فاکس: ۰۸۷۱-۶۶۲۵۴۴۳ موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: shababkamangar@gmail.com وب سايت:
آدرس: سنندج - بلوار پاسدارانیکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت