خدمات عمومینشریه تخصصی معماری
مدير عامل: سروش بخت مینو                   
" طراح "رسانه ای است برای کاوش در ایده های نوین طراحی و رویداد های جهانی ، فضایی است برای گفتمان و بحث پیرامون ایده های مدرن طراحی برآمده از دانشگاه ها و استودیو های حرفه ای طراحی و معماری در جهان و معرفی پروژه هایی که حرفی برای گفتن دارند ،مجله ای معماری که بر پیشرفت های تخصصی در تکنولوژی ساخت و مصالح نوین تاکید دارد و برآنست تا با پیش کشیدن بحث معماری سبز ، اتحاد میان طراحی های نو و سازگار با محیط زیست را در هنر طراحان ایران زمین نهادینه کند .
خدمات نامشخص

تلفن: 021-22246533 فاکس: 021-22676077 موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: info@designer-magazine.com وب سايت: www.designer-magazine.com
آدرس: تهران- قيطريه شمالى خ روشنايى خ صفا ک ايزد پ ۹ واحد ۲شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت