خدمات عمومیفراین صنعت دنا
مدير عامل: قاسم حذرخانی مدير اجرايي: روحالله حذرخانی
کليه کارهاى فنى(برق تاسيسات جوشکارى)وپيمانکارى اصلاح قطعات
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۶۱-۷۷۷۵۵۹۰ فاکس: موبايل: ۰۹۱۲۴۶۶۲۹۳۹
کدپستي:                   
ايميل: ghhazar@yahoo.com وب سايت:
آدرس: کرج اشتهاردسه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت