خدمات عمومیشایلان بتن
مدير عامل: قدرت جمشیدیان مدير اجرايي: احسان جمشیدیان
راهساز ي پايه ۳/ تاسيسات و تجهيزات پايه ۵/ساختمان پايه ۵
خدمات نامشخص

تلفن: ۴۷-۰۸۴۱۲۲۳۵۰۴۵ فاکس: ۰۸۴۱۲۲۳۵۰۴۷ موبايل: ۰۹۱۸۱۴۱۳۹۰۰
کدپستي:                   
ايميل: shaylanbetoon@yahoo.com وب سايت: www.shaylanbetoon.com
آدرس: ايلام - بلوار مدرس - روبروى باشگاه فرهنگيان - ساختمان آرين - طبقه ۴- واحد ۱۸دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت