خدمات عمومیشرکت کناف گچ
مدير عامل: مهندس رمضان                   
در زمينه گچهاى پاششى و دستگاههاى گچ پاش و انواع گچ سنتى بنام ساران و ساراليت و گچهاى صنعتى دستى بنام ايزو گىپس و بتو گىپس و چسبهاى کاشى و سراميک و پودر بتونه نقاشى فعاليت ميکند.
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۹۰۴۹۳۴ فاکس: ۸۸۹۰۴۲۵۵ موبايل: ۰۹۱۲۴۱۳۹۵۶۳
کدپستي: 1598614811 صندوق پستي: -
ايميل: kaboudi.parvaneh@knaufgatch.co وب سايت: www.knaufgatch.com
آدرس: خ استاد نجات الهى خ شهيد صارمى شماره ۴۸پنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت